Vaznice

Vaznice jsou spolu s krokvemi základním prvkem krovů vaznicové soustavy. V závislosti na rozpětí krovů je použita buď vaznice vrcholová, nebo vaznice středové popř. všechny.

Vaznice mají většinou větší průřez než krokve a s tím souvisí i materiál, který se dle průřezů mění z KVH na DOU/TRIO popř. BSH.

Vaznice spolu s pásky a sloupy zavětrují celý krov i proti působení horizontálních sil. Vaznice jsou s pozednicemi nejdelšími prvky krovu a je vhodné využití co nejdelších hranolů. Délkové napojení vaznic se řeší např. Gerberovým spojem.

Vaznice často vybíhají ze stavby a jejich ukončení je viditelné. Proto je vhodné sladit typ zhlaví vaznic se zhlavím krokví.

Ceník zhlaví vaznic je k dispozici v tomto dokumentu a společně s průřezem a délkou vaznice je možné zadat požadavky do poptávkového formuláře.